Sprekers

In alfabetische volgorde

Maarten Doorman

Maarten Doorman studeerde cum laude af op het pessimisme van Schopenhauer (1984) en was redacteur van de literaire tijdschriften De Tweede Ronde (1987-1989) en Hollands Maandblad (1994-2000), en van het filosofisch tijdschrift KRISIS (1994-1995). Hij promoveerde in 1994 op Steeds mooier. Over vooruitgang in de kunst en publiceerde verder over Schopenhauer en Nietzsche en over beeldende kunst en literatuur. Hij werkt als filosoof aan de Universiteit van Maastricht en als bijzonder hoogleraar Journalistieke kritiek van kunst en cultuur aan de Universiteit van Amsterdam. Doorman was vele jaren medewerker NRC Handelsblad (non fictie en poëzie), schrijft sinds en jaar voor de Volkskrant en was van 1997 tot 2002 panellid bij Zeeman met Boeken (VPRO). Zijn meest recente boeken zijn Art in Progress. A Philosophical Response to the End of the Avant-Garde (2003) en De romantische orde (2004). Hij was een van de aanstichters van het recente canondebat met zijn oratie Kiekertak en Klotterbooke. Gedachten over de canon (Amsterdam University Press, 2004). Onlangs verscheen zijn essaybundel Paralipomena Bert Bakker, 2007).

Jeannette Doornenbal

Jeannette Doornenbal (1954) is sinds 1 september 2006 lector Integraal jeugdbeleid - de vensterschool als portaal aan de Hanzehogeschool Groningen. Daarvoor was ze werkzaam bij het PINN (later Regionaal Expertisecentrum Noord Nederland cluster 4), eerst als hoofd afdeling Onderzoek & Ontwikkeling en later als regiodirecteur. Tot 2002 was ze als universitair docent orthopedagogiek, vrouwenstudies en pedagogiek verbonden aan de Rijksuniversiteit Groningen. Zij promoveerde in 1996 op het proefschrift: Ouderschap als onderneming. Moeders en vader over opvoeding in de jaren negentig. Zij publiceerde in nationale en internationale tijdschriften over opvoeding, ouderschap en (speciaal) onderwijs.

Mineke van Essen

Mineke van Essen (1942) is onderwijshistorica en emeritus hoogleraar genderstudies i.h.b. met betrekking tot opvoeding en onderwijs aan de Rijksuniversiteit Groningen. Zij promoveerde in 1985 op de professionalisering van negentiende-eeuwse onderwijzeressen. Nadien publiceerde zij regelmatig artikelen in nationale en internationale tijdschriften, schreef in 1990 een overzichtsboek over de geschiedenis van het meisjesonderwijs (Opvoeden met een dubbel doel) en redigeerde een aantal bundels en themanummers van tijdschriften. In 2006 verscheen een monografie over de geschiedenis van de opleiding tot onderwijzer(es) (Kwekeling tussen akte en ideaal). Zij bereidt nu een biografie voor van de Groningse hoogleraar orthopedagogiek Wilhelmina J. Bladergroen (1908-1983

Paul van Geert

Sieneke Goorhuis

Prof.dr. Sieneke Goorhuis-Brouwer is orthopedagoog en spraakpatholoog in het UMCG ( afdeling KNO/Communicatieve stoornissen bij kinderen). Zij verricht onderzoek naar de epidemiologie van spraak- en taalproblematiek, de diagnostische processen bij spraak- en taalproblematiek en de effecten van spraak-en taalproblemen op de sociaal-emotionele ontwikkeling van het kind.

Jelle Jolles

Jelle Jolles is neuropsycholoog en hersenwetenschapper en als hoogleraar Neuropsychologie en Biopsychologie verbonden aan de Universiteit Maastricht. Hij leidt het Kennis- en research centrum Brein & Leren aldaar. Zijn onderzoeksgroep richt zich op normale, succesvolle en ziekelijke cognitieve ontwikkeling en veroudering. Zij zijn geinteresseerd in de samenhang van biologische en psychosociale factoren in hun effect op cognitief functioneren, en in het bijzonder het leren. Jolles is voorzitter van de commisie ‘Hersenen en Leren’ die door NWO en het ministerie van OCW is ingesteld. De laatste jaren is hij pleitbezorger voor een constructieve dialoog tussen wetenschappers, praktijkprofessionals en overheid, schoolbesturen en onderwijsorganisaties. Doel daarvan is om de onderwijsvernieuwing mede te laten profiteren van inzichten uit hersenontwikkeling en (neuro)psychologisch functioneren.

Bas Levering

Bas Levering (1947) is als lector Algemene Pedagogiek verbonden aan Fontys Hogescholen en als docent en onderzoeker aan de Universiteit Utrecht. Hij is hoofdredacteur van Pedagogiek in Praktijk Magazine.

Greetje van der Werf

Greetje van der Werf studeerde ontwikkelingspsychologie aan de Rijksuniversiteit Groningen, en is sinds september 2004 hoogleraar Onderwijzen en Leren aan deze universiteit. Zij houdt zich bezig met onderzoek naar effectieve instructie en leren, naar verklaringen voor verschillen tussen leerlingen in schoolsucces, en naar verklaringen voor verschillen tussen scholen in de resultaten van hun leerlingen. Zij is coordinator van landelijke longitudinale onderzoeken in het voortgezet onderwijs, die onder andere tot doel hebben om de effecten van grootschalige vernieuwingen (basisvorming, studiehuis, vmbo) te evalueren. In januari 2004 hield zij haar oratie, getiteld ‘leren in het studiehuis: consumeren, construeren of engageren?’, waarin zij veel kritiek uitte op het nieuwe leren.