Programma

09.00 Ontvangst en registratie
U ontvangt een deelnemerstas, naambadge, schrijfmateriaal, deelnemerslijst, inhoudelijke informatie en uiteraard staat de koffie of thee voor u klaar.

10.00 Opening
Door de dagvoorzitter: dr. Bas Levering, lector algemene pedagogiek

10.10 De mythe van het vroege leren
Voorstanders van het vroege leren hebben goed begrepen dat de ontwikkeling van kinderen in de eerste zes zeven jaar voor een aantal ontwikkelingsaspecten erg belangrijk is, maar zij hebben dit gegeven onterecht doorgetrokken naar het leren van schoolse vaardigheden.
Prof. dr. Sieneke Goorhuis-Brouwer, orthopedagoog / spraakpatholoog

10.40 Intermezzo

10.45 De mythe van het (ab)normale kind
Steeds meer kinderen 'zijn' ADHD, PDDNOS, Autistiform, vertonen taal- en rekenfalen, lopen sociaal achter. Is dat wel zo, of is onze definitie van het normale kind verengd?
Prof. dr. Paul van Geert, ontwikkelingspsycholoog

11.15 Koffiepauze & informatiemarkt

11.45 De mythe dat leren onafhankelijk van biologie plaats vindt
De ontwikkeling van het brein, van zeer vroeg tot aan de volwassenheid, speelt bij het leren een bepalende rol. Wat betekent het om leerprocessen vanuit neuropsychologisch perspectief te benaderen? .
Prof. Dr. Jelle Jolles, neuropsycholoog

12.15 Column Pier Bergsma, neerlandicus en onderwijs-columnist.

12.20 De mythe van de kennisveroudering
Kennis is een dynamisch begrip geworden. Inhoud lijkt te hebben plaats gemaakt voor competenties. Maar als toekomstige cultuurdragers kunnen kinderen niet zonder kennisoverdracht. De leerkracht speelt hierbij een cruciale rol. Hoe en met welke culturele bagage vervult hij die belangrijke taak?
Prof. dr. Mineke van Essen, onderwijshistoricus

12.50 Lunch & Informatiemarkt
U wordt een lunch aangeboden en u kunt tevens informatie krijgen bij de diverse stands.

14.00 De mythe van de sterke benen
Onder welke condities kunnen kinderen welke verantwoordelijkheden aan. Waar moeten we rekening mee houden in de verschillende ontwikkelingsfasen?
Prof. dr. Greetje van der Werf, onderwijskundige

14.30 Debat met Tweede Kamerleden
Kamerleden worden uitgenodigd om over de mythen en stellingen met inleiders te debatteren
Uitgenodigd zijn
 • Arie Slob, ChristenUnie
 • Jan Jacob van Dijk, CDA,
 • Margot Kranenveldt, PvdA
 • Jasper van Dijk, SP


 • 15.10 Theepauze

  15.40 De mythe van het maakbare kind
  Welke grenzen zijn er aan de brede school? De integrale benadering die kenmerkend is voor het concept van de brede school lost niet alle problemen en vraagstukken rond kinderen en jongeren op; maar kent ook onontgonnen mogelijkheden.
  Dr. Jeannette Doornenbal, lector integraal jeugdbeleid

  16.10 Slotbeschouwing
  Prof. dr. Maarten Doorman, cultuurfilosoof
  16.40 Informele afsluiting
  Waarbij u onder het genot van een drankje en hapje nog eens over de dag met collega's kunt napraten