Stellingen,stellingen, stellingen
Onderstaand treft u stellingen aan die de verschillende inleiders willen gebruiken.
Maar ook om een reactie van u uit te lokken!
Als u op een stelling klikt, kunt u daaronder uw reactie zettenDe stelling van Prof. Sieneke-Goorhuis:
Stop de gelden voor de Voor-en vroegschoolse educatie niet langer in methoden voor het kind, maar in klassenverkleining en scholing van leerkrachten.
Lees verder & discussieer mee

Haal de opleiding voor het jonge kind uit de pabo; ontwikkel een hooggekwalificeerde hbo-opleiding voor het jonge kind (tot 7/8 jaar)
Vragen: Hoe zou het curriculum voor zo'n opleiding eruit moeten zien?
Lees verder & discussieer mee

Een bijdrage van Prof dr Jelle Jolles, Professor of Neuropsychology & Biopsychology, Universiteit Maastricht:

Er is wetenschappelijke kennis beschikbaar omtrent biologische, cognitieve alsmede psychosociale determinanten van 'leren' die op korte termijn dient te worden gebruikt in de onderwijs-innovatie. Lees verder & discussieer mee

De stelling van Jeanette Doornenbal, lector integraal jeugdbeleid;

De brede school kan niet alle maatschappelijke problemen compenseren. Ze kan wel een een gemeenschap zijn voor allerlei vormen van leren: cognitief, sociaal, affectief en moreel. Lees verder & discussieer mee

Aan het eind van de dag is ook een debat met kamerleden voorzien.
Welke stellingen zou u hiervoor zelf willen inbrengen?
Lees verder & discussieer mee

 
Poll 88: Het normale kind bestaat niet meer
Grote onzin
Dat ligt aan onze waarneming
Dat is zo
Ik zou het niet weten
Of iets anders...


De eerste stelling van dr. Ewald Vervaet, medewerker van Stichting Histos te Amsterdam en schrijver van 'Naar school; psychologie van 3 tot 8', luidt:
Aanvankelijk lezen, schrijven en rekenen horen niet thuis in de groepen 1 en 2. Wanneer leerkrachten hier toch toe worden verplicht, zou een gedeeltleijke werkstaking overwogen kunnen worden.

Lees verder & discussieer mee

De tweede stelling van dr. Ewald Vervaet luidt:
De groepen 1 en 2 van de basisschool zouden aangeduid kunnen worden als het kleuterspeelhuis. Deze naamgeving doet recht aan het speelse leren van kleuters.

Lees verder & discussieer mee

De stelling van Prof. dr. Greetje van der Werf luidt:
Leerlinggericht onderwijs is stuurloos leren.
Lees verder & discussieer mee