Stelling 6: Kleuterspeelhuis
De tweede stelling van dr. Ewald Vervaet luidt:
De groepen 1 en 2 van de basisschool zouden aangeduid kunnen worden als het kleuterspeelhuis. Deze naamgeving doet recht aan het speelse leren van kleuters.


Toelichting
De politiek lijkt in te zetten op een algemene leerplicht vanaf 3 jaar. Dat kan goed uitpakken, als leerplicht voor peuters en kleuters een recht betekent op het verkrijgen van zinvolle gelegenheden tot spelen. Daartoe dienen de Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) en de groepen 1 en 2 ongebracht te worden in het speelhuis, zoals Kamerlid Mariėtte Hamer het noemt. Graag dan het peuterspeelhuis voor de kinderen tot 4,5 jaar en het kleuterspeelhuis voor de kinderen tussen 4,5 en 6,5 jaar. Dan is de VVE in naam en in inhoud uit de educatieve sfeer gehaald. Ook staat het kleuteronderwijs dan weer los van het lagere onderwijs en wordt recht gedaan aan het speelse leren van kleuters.

 Reacties per pagina   Sortering: 
 
Miriam Lavell 2007-07-31 13:28:43   4302
Het lijkt me weinig zinvol om de wettelijke leerplicht onaangeroerd te laten of zelfs te vervroegen, als je meent dat kinderen tot 6,5 jaar eigenlijk alleen maar zouden moeten spelen. Voor onvoorwaardelijk spelen hebben dreumessen, peuters en kleuters de school niet nodig. Ze spelen zich suf in de drie- tot vierduizend uur die ze buiten school of peuterspeelzaal hebben. Echt, daar kan geen school tegenop.
Overigens begrijp ik niets van het verschil tussen spelen en leren (de educatieve sfeer) behalve dan misschien dat scholen gewoon zijn om leerlingen te klassificeren op wat ze niet kunnen. Spelen op school is daardoor niet onvoorwaardelijk. Het niet (zo snel) of niet in voorbedachte volgorde leren van het spelen krijgt daarmee consequenties voor de rest van de schoolloopbaan.
Maar goed, dat fenomeen beperkt zich niet tot peuters en kleuters. Zie wat Jollesma zegt over pubers en de tweede fase: het niet zelfstandig kunnen werken, dat wel moeten en dus onvoldoendes oplopen voor vakken ook als daar wel degelijk talenten liggen.
In het voortgezet onderwijs schrijft de wet aan scholen voor dat zij de leerlingen op deze manier moeten beoordelen met de bijbehorende consequenties als zittenblijven en niveauzakken.
In het basisonderwijs schrijft de wet juist voor dat de school het onderwijs aan de leerling aanpast, zonder zittenblijven of niveau zakken. Dat scholen in het basisonderwijs, zelfs in de kleuterklas en ook steeds vaker op de voorschool toch het beoordelingsmodel gebruiken dat op het vo thuishoort, is de eigen keus van de scholen. Een keus die wel verklaard kan worden, want hoe meer A's in de klas, hoe beter de beoordeling van de inspectie. Maar daarmee is dus vooral het schoolbelang afgedekt. Niet het belang van de leerlingen en hun ontwikkeling.
Het belang van de leerlingen lijkt me niet gediend met de uitstel van deze excecutie tot 6,5 jaar (eerst spelen, daarna valt de bijl). Het lijkt me dat basisscholen verplicht moeten worden zich aan de wet te houden en het belang van de leerlingen een grotere plaats te geven in hun beleid.


 
 
mmnMkFPCOJftcBi 2011-05-22 14:22:55   23478
Kewl you shuold come up with that. Excellent!
 


Response: Deel je mening:
Naam
E-mail
Response
Nota bene: Uw response is niet anoniem! Gebruik aub geen HTML in uw post. Bij all uw responses wordt uw IP adres opgenomen, dit om misbruik tegen te gaan. Uw huidige IP adres is 54.221.131.67