Stelling 5: Gedeeltelijk werkstaking in de groepen 1 en 2
De eerste stelling van dr. Ewald Vervaet, medewerker van Stichting Histos te Amsterdam en schrijver van 'Naar school; psychologie van 3 tot 8', luidt:
Aanvankelijk lezen, schrijven en rekenen horen niet thuis in de groepen 1 en 2. Wanneer leerkrachten hier toch toe worden verplicht, zou een gedeeltleijke werkstaking overwogen kunnen worden.


Toelichting
Omdat kleuters neurologisch en psychologisch niet aan aanvankelijk lezen en schrijven toe zijn, leidt zulke lesstof in de groepen 1 en 2 tot meer in plaats van minder lees- en schrijfproblemen. Daarom dienen de leerkrachten van de groepen 1 en 2 met betrekking tot schrijven, lezen en rekenen een gedeeltelijke werkstaking te organiseren voorzover ze die vakken toch dienen te geven. Dat wil zeggen, ze besluiten uitdrukkelijk en collectief geen lessen 'aanvankelijk schrijven', 'aanvankelijk lezen' en 'aanvankelijk rekenen' meer te geven. In plaats daarvan doen ze activiteiten met de kinderen die wel zinvol zijn bij kleuters, zoals auditieve analyse (hakken, rijmen, wisselrijtjes) en laten spelen met klei, water en korrels om zo zelf te ontdekken dat hoeveelheden constant blijven, ook als vormen veranderen.

 Reacties per pagina   Sortering: 
 
Miriam Lavell 2007-07-31 11:43:36   4301
Jolles maakt aannemelijk dat te vroeg aanbod krijgen niet werkt als kunnen leren nog niet is aangebroken. Hij koppelt er niet te bewering aan dat te vroeg aanbod krijgen leidt tot later niet meer kunnen leren, ook niet als de neurologische ontwikkeling er wel geschikt voor is.
Vervaet doet dat wel en meent in zijn boek zelfs dat er daarom een verbod moet komen op educatief speelgoed voor peuters waarin letters en cijfers betrokken zijn. En nu in zijn stelling dat leerkrachten het werk maar moeten staken als zij in groep 1 en 2 met letters en cijfers moeten worstelen. In het verlengde daarvan zou er ook een verbod moeten komen op oudere broers en zussen die thuis enthousiast hun nieuw verkregen vaardigheden met de gezinsleden delen. Dat zou maar schadelijk zijn voor de peuters in het gezin.
Ondertussen is er helemaal geen tegenspraak tussen dat wat Vervaet voorstaat en de huidige Nederlandse onderwijspraktijk. Het meeste lezen begint pas in groep 3. De gemiddelde leeftijd bij aanvang van groep 3 is -door veelvuldig kleuterzittenblijven met het argument 'niet rijp'- 6,5 jaar, precies wat Vervaet wil. De eindtoets groep 8 laat al sinds jaar en dag zien dat de jongste kinderen het beste scoren en de oudsten het slechtste.
Kortom: er is weinig aanleiding tot onderwijsstaken. Het tegendeel eigenlijk.
 
 
ntdOxIkISwxXxRYe 2011-05-23 03:05:22   23482
This forum neeedd shaking up and youÂ’ve just done that. Great post!
 


Response: Deel je mening:
Naam
E-mail
Response
Nota bene: Uw response is niet anoniem! Gebruik aub geen HTML in uw post. Bij all uw responses wordt uw IP adres opgenomen, dit om misbruik tegen te gaan. Uw huidige IP adres is 54.221.131.67