Uw stellingen!
Aan het eind van de dag is ook een debat met kamerleden voorzien.
Welke stellingen zou u hiervoor zelf willen inbrengen?

Gebruik onderstaand formulier voor uw bijdrage.

 Reacties per pagina   Sortering: 
 
Miriam Lavell 2007-07-31 14:11:13   4303
Stelling: De Nederlandse vrijheid van onderwijs is in strijd met het recht op onderwijs zoals genoemd in het Kinderrechtenverdrag.
Oplossing: Neem de Vlaamse.

Toelichting: Art 23 GW gaat over de vrijheid die scholen hebben om onderwijs te geven. Ouders, vaders, moeders, kinderen en leerlingen worden in het artikel niet genoemd. Het gaat niet over hen. Bovendien wordt het recht op onderwijs niet genoemd in de grondwet, noch in overige wetgeving.
Scholen zijn hierdoor niet verplicht de onderwijsrechten aan leerlingen te waarborgen. Scholen kunnen bovendien niet door overheid of inspectie verplicht worden een bepaalde werkwijze toe te passen of juist na te laten, zelfs niet als schadelijkheid ervan aantoonbaar is.

De hoop is dat ouders stemmen met de voeten en dat scholen zich op die wensen aanpassen, maar dat blijkt in de praktijk lood om oud ijzer, zie de recente perikelen rond de As Siddieq school.

Nederland beperkt zich tot de schoolplicht, waarmee de idiote situatie ontstaat dat kinderen soms tegen beter weten in naar een slechte school gestuurd worden, waarna de leerplichtambtenaar nog eens met extra justitiele dwang moet zorgen dat ze die school ook werkelijk blijven bezoeken. Al zouden de kinderen anders willen, ze vinden iedereen tegen zich.

Kinderen moeten naar school welke methodes er ook op ze toegepast worden en zelfs als het naar school gaan aantoonbare problemen oplevert als pesten, slecht leren, of beoordeeld worden op criteria die geen hout snijden.

De Vlaamse vrijheid van onderwijs (art 24 GW), is van ouders, leerlingen en scholen samen en verplicht scholen op diverse manieren het recht op onderwijs (leerrecht) aan leerlingen te waarborgen. Met die constructie kunnen ouders en leerlingen op individueel niveau met recht in verweer tegen onderwijs dat niet werkt voor hun kind. Door het ontbreken van de schoolplicht in deze vorm kan de leerplichtambtenaar bovendien toezien op het leren zelf en een verplicht alternatief opleggen als het op de gekozen school of met de gekozen methode aantoonbaar niet werkt.

 
 
iCpEbFTyyTTzEnCFLCx 2011-05-22 06:21:38   23477
More posts of this quatliy. Not the usual c***, please
 


Response: Deel je mening:
Naam
E-mail
Response
Nota bene: Uw response is niet anoniem! Gebruik aub geen HTML in uw post. Bij all uw responses wordt uw IP adres opgenomen, dit om misbruik tegen te gaan. Uw huidige IP adres is 54.221.131.67