Stelling 4: Brede school
De stelling van Jeanette Doornenbal, lector integraal jeugdbeleid;

De brede school kan niet alle maatschappelijke problemen compenseren. Ze kan wel een een gemeenschap zijn voor allerlei vormen van leren: cognitief, sociaal, affectief en moreel.

Vraag: hoe zou een samenhangend binnen- en buitenschoolsaanbod eruit kunnen zien? Wat betekent dit voor professionals? Wat is de grens waarop samenwerking niet meer loont.

 Reacties per pagina   Sortering: 
 
Jan Alfrink 2007-05-22 11:44:23   2351
Als we kinderen opvoeden tot evenwichtige en gelukkige mensen, dan hebben we later in het maatschappelijke veld minder problemen. Laten we het alsjeblieft niet omdraaien en maatschappelijke problemen gaan oefenen met kleine kinderen! En dan ook nog denken dat we ze zo goed voorbereiden op de maatschappij. Het is de verkeerde weg.
 


Response: Deel je mening:
Naam
E-mail
Response
Nota bene: Uw response is niet anoniem! Gebruik aub geen HTML in uw post. Bij all uw responses wordt uw IP adres opgenomen, dit om misbruik tegen te gaan. Uw huidige IP adres is 54.221.131.67