Stelling 3: Hersenontwikkeling & leren
Een bijdrage van Prof dr Jelle Jolles, Professor of Neuropsychology & Biopsychology, Universiteit Maastricht:

Er is wetenschappelijke kennis beschikbaar omtrent biologische, cognitieve alsmede psychosociale determinanten van 'leren' die op korte termijn dient te worden gebruikt in de onderwijs-innovatie.

Alternatief (stelliger): Er zijn individuele patronen in de neurocognitieve ontwikkeling. Deze worden mede bepaald door de steun en sturing die het schoolgaande kind ontvangt van leerkracht en ouder. Het onderwijs dient gebruik te maken van de wetenschappelijke inzichten over deze biologie-omgevings interactie.

 Reacties per pagina   Sortering: 
 
Miriam Lavell 2007-07-31 11:08:20   4300
Ik ben het met de stelling eens. Maar er ligt een praktisch probleem dat eerst uit de weg geholpen moet worden. De vrijheid van onderwijs (GW art 23) staat niet toe dat aan scholen en leerkrachten verplicht wordt om één uitgangspunt (wetenschappelijk verkregen kennis) als basis aan te nemen. Er is nadrukkelijk ruimte voor vrije interpretatie op basis van overtuiging. Zie elders hoe Vervaet op hol slaat. Dat levert bepaald geen verbetering op, maar hij heeft recht van spreken binnen het huidige onderwijsbestel.
Omgekeerd is het aan ouders en leerlingen niet toegestaan om het onderwijs aan hun kinderen te beperken tot het type onderwijs dat Jolles voorstaat, zolang dat onderwijs nog niet in het leerplicht erkende schoolonderwijs beschikbaar is.
Dat zal ook niet snel gebeuren, want aan het op hol slaan gebaseerd op emotionele argumenten en halve wetenschappelijke waarheden (hart leren van APS, maar zie ook Vervaet), is geld te verdienen.
Mijn stelling:A Beperk de vrijheid van het gesubsidieerde onderwijs tot dat onderwijs dat zich baseert op wetenschappelijk verkregen kennis, of B schaf de schoolplicht af.
Dat laatste is een eenvoudige operatie en geeft ouders de ruimte om op inhoudelijke gronden (dus niet op geloofsovertuiging) onderwijsvormen te kiezen die gebaseerd zijn op wetenschappelijk verkregen kennis.

 
 
W. N. Grimme 2008-03-17 14:41:47   4801
Ik ben het met de stelling eens, maar merk er in de onderwijspraktijk nog weinig van. Bij examens in het VMBO (landbouwbreed) (2010) wordt er geheel aan voorbij gegaan.
 


Response: Deel je mening:
Naam
E-mail
Response
Nota bene: Uw response is niet anoniem! Gebruik aub geen HTML in uw post. Bij all uw responses wordt uw IP adres opgenomen, dit om misbruik tegen te gaan. Uw huidige IP adres is 54.221.131.67