Stelling 1: Klassenverkleining
De stelling van Prof. Sieneke-Goorhuis:
Stop de gelden voor de Voor-en vroegschoolse educatie niet langer in methoden voor het kind, maar in klassenverkleining en scholing van leerkrachten.

En schrijf hier uw reactie

 Reacties per pagina   Sortering: 
 
Jan Alfrink 2007-05-22 11:30:06   2349
Mee eens! De voor- en vroegschoolse educatie wordt meer en meer een kenniscultuur. Een ontwikkeling die we een halt moeten toeroepen. Kinderen worden er niet gelukkig van. Universiteiten zijn voor boven de 18!
 
 
Joke Hogendorp 2007-06-15 09:28:48   3722
Niet mee eens. Er moet wel kritisch gevolgd worden hoe die gelden besteed worden in de VVE en hoe kennis (speels hoop ik) op peuters wordt overgedragen, maar dat peuters er ongelukkig van worden lijkt me onzin.
 
 
Joke Hogendorp 2007-06-15 09:29:26   3723
Niet mee eens. Er moet wel kritisch gevolgd worden hoe die gelden besteed worden in de VVE en hoe kennis (speels hoop ik) op peuters wordt overgedragen, maar dat peuters er ongelukkig van worden lijkt me onzin.
 
 
Hennie de Gans 2007-06-23 09:21:48   3807
Mee eens! Na 40 jaar praktijkervaring met peuters en kleuters weet ik dat vooral aandacht en samendoen heel belangrijk is. Juist in deze hectische tijd, waarin heel jonge kinderen al studenten worden genoemd. De scholing van leerkrachten, die met deze jonge kinderen werken, is heel belangrijk, daar mag meer geld naar toe.
 
 
Henny Oussoren-Stove 2007-10-08 14:36:02   4449
Mee eens! Kleine klassen zijn noodzakelijk. De scholing van leerkrachten wordt steeds belangrijker omdat 'de kleuterleidster' met een gespecialiseerde opleiding een uitstervend ras is. Er staan nu ook leerkrachten voor de kleuters, die niets weten van de kleuterontwikkeling! Schoolleiding, beleidsmakers binnen de samenwerkingsverbanden en inspectie bekijken meestal de kleuter vanuit hun visie op het lerende kind. Deze ervaring (ben 61 j.) heb ik als kleuterleidster, RT'er en IB'er.
 
 
j. klaasen 2007-10-12 10:38:14   4457
Helemaal mee eens. Nog urgenter is de noodzaak van bezinning op wat kindzijn betekent in een mensenleven. Waar het congres tegen strijdt, zijn in werkelijkheid uitwerkingen van opvattingen die de beleidmakers beheersen.
 
 
Frank Knoester 2007-12-01 18:37:38   4510
Mee eens. Overigens: heb eens het lef om verder te kijken... Als taalachterstanden nu zo'n probleem lijken, waarom dan de basisschool niet op de leeftijd van 3 jaren laten beginnen en de leerplicht verlagen tot 4 jaren. Daarmee spreek je alle kinderen aan en niet alleen de beperkte (vaak elitaire) groep die naar een peuterspeelzaal gaan....
 
 
Willie Peters 2007-12-04 11:39:19   4512
Ik ben het er helemaal mee eens. Ik ben ervan overtuigd dat een rijke leeromgeving en deskundige leerkrachten meer bijdragen aan (taal)ontwikkeling van kinderen dan welk programma dan ook. Dan moet die leerkracht wel in staat gesteld worden intensiever met deze kinderen om te gaan. Vandaar dat ervoor gezorgd moet worden dat er meer leerkrachten komen in verhouding met het aantal kinderen. Wat mij betreft meer investeren in mensen dan in klassen. Klassenverkleining betekent dan niet automatisch het vermeerderen van het aantal lokalen. Dit geldt overigens voor de gehele basisschool.
 


Response: Deel je mening:
Naam
E-mail
Response
Nota bene: Uw response is niet anoniem! Gebruik aub geen HTML in uw post. Bij all uw responses wordt uw IP adres opgenomen, dit om misbruik tegen te gaan. Uw huidige IP adres is 54.221.131.67