30 november 2007

Mythes in het onderwijs

Het onderwijs in Nederland is volop in discussie, van het didactische aanbod aan peuters en kleuters tot en met het studiehuis bij pubers.

Jonge kinderen worden strikt methodisch begeleid en moeten van alles vroeg leren, terwijl oudere kinderen worden losgelaten en het leerproces zelf moeten oppakken.

Voor de inrichting van het onderwijs lijken op dit moment niet de overdracht van kennis en cultuur bepalend te zijn, maar de mythes die door onderwijskundigen en beleidmakers zijn bedacht.


Zo is er de enorme inzet op de VVE: de Voor- en Vroegschoolse educatie.
Op de peuters lijkt de druk het grootst. Hier hebben we te maken met de mythe van het maakbare kind.
Maar er is ook de mythe van de kennisveroudering: De wereld verandert zo snel dat kennis niet meer wordt overgedragen door de leerkracht, maar door Google.
De mythe van competentie gericht leren is betrekkelijk nieuw. Oud of nieuw, de onderwijsmythes zijn springlevend.

Het lijkt wel alsof al die beschikbare kennis van de ontwikkelingsfasen in het kinderleven volkomen verdwenen is. Woorden als “peuteren”, “kleuteren”en “puberen” zijn nog altijd veelzeggend. Ze geven precies aan in welke levensfase een kind zich bevindt. Peuters leren het onderscheid tussen “ik” en “anderen”. Kleuters bevinden zich in een fase van een denkexplosie en pubers zijn op zoek naar hun eigen identiteit en kennis van de wereld.

Het competentiegericht leren gaat bij peuters en kleuters spelenderwijs. Bij hen heeft de leerkracht een functie op de achtergrond. Peuters horen niet aan de top van de leerfabriek, maar aan het begin. Hun drijfvermogen om aan de top te kunnen komen dient nog opgebouwd te worden. Het wordt gevormd door sociaal-emotioneel welbevinden, taalvaardigheid, motorische vaardigheden en denkstrategieën.

Voor kinderen van groep 3 t/m 8 speelt de leerkracht een meer centrale rol. Naast het leren van formele operaties als lezen, schrijven en rekenen, is de overdracht van kennis en cultuur van het grootste belang.
Iedere ontwikkelingsfase vraagt om een specifieke pedagogische en didactische aanpak.

Tijdens het congres worden de mythes in het onderwijs zorgvuldig tegen het licht gehouden en wordt duidelijk welke rol wetenschappelijke kennis kan spelen bij kwaliteitsverbetering van het basisonderwijs. Aan de orde komen vragen als:
- Wat is de relatie tussen hersenontwikkeling, psychosociale ontwikkeling en leren?
- Over welke kennis moeten kinderen beschikken om deel te kunnen nemen aan de cultuur?
- Welke verantwoordelijkheden kunnen kinderen dragen voor hun eigen leerproces?
- Hoe maakbaar zijn kinderen eigenlijk? Reacties per pagina   Sortering: 
 
Meta Lemmen 2007-09-10 22:55:53   4382
Door jullie taalgebruik creëer je zelf een nieuwe mythe, de mythe dat alle 'deskundigen' de weg kwijt zijn en onze arme kinderen daar de dupe van zijn. De argumentatie (die er alleen maar op uit lijkt te zijn om het eigen gelijk te bewijzen) komt op mij nogal doemdenkerig over. Natuurlijk mag je kritiek hebben op het VVE beleid, maar feit is dat heel veel kinderen in een sociale en maatschappelijke armoede opgroeien en naast hun moedertaal het Nederlands moeten leren in een onnatuurlijke setting als de peuterspeelzaal of de school. Niet ideaal, maar de meeste peuterleidsters en leerkrachten die ik ken doen hun best. Ik deel jullie geloof en vertrouwen in kinderen, maar ik vermoed een zekere naďviteit of blindheid voor de leefomstandigheden van veel kinderen. Er is dan ook zoiets als de mythe van 'het kind'. 'Het kind' bestaat niet, ieder kind is uniek en heeft verschillende behoeftes, misschien is het wel zo dat er een groep kinderen is die dankzij VVE meer kansen krijgen in een latere leven, maar ja er zullen er ook zijn die er geen baat bij hebben. Ik zou graag zien dat wij deskundigen' eens ophouden met bekvechten en onze kennis en inzichten verzamelden en ten dienste stellen van de mensen op de werkvloer, zodat zij zelf voor hun kinderen kunnen beslissen wat werkt en niet werkt.
 
 
sita 2007-12-14 09:45:20   4525
ik begrijp jullie taal niet zo goed. jullie gebruiken alleen maar moeilijke woorden.
 
 
Pharmk580 2009-09-20 02:52:03   6682
Very nice site!
 
 
alexd264 2010-03-08 20:40:51   8755
Very nice site!
 
 
bGZdTMYGTCWlJae 2011-05-22 22:31:51   23480
Your answer was just what I neeedd. ItÂ’s made my day!
 
 
oyjzfmiyhe 2011-06-29 10:51:15   23566
zfrmjqazjkjtkpestvaz, http://www.czyqbyqjcw.com tfxmbwmoaz
 
 
EXZBJWICDW 2012-10-27 03:32:42   25444
Clear, informative, smlpie. Could I send you some e-hugs?
 
 
hhxJlxvoGUbNCQ 2012-10-28 17:59:26   25445
X6ayVa , [url=http://uxfxwekeavwq.com/]uxfxwekeavwq[/url], [link=http://xosvqdjmnelg.com/]xosvqdjmnelg[/link], http://jlztvihycsuf.com/
 
 
VUvtJNhuNn 2012-10-30 12:19:21   25449
Uf90M4 , [url=http://cuhvlmjbjnma.com/]cuhvlmjbjnma[/url], [link=http://gajmsscvvtrh.com/]gajmsscvvtrh[/link], http://qmyucusvmrbh.com/
 


Response: Deel je mening:
Naam
E-mail
Response
Nota bene: Uw response is niet anoniem! Gebruik aub geen HTML in uw post. Bij all uw responses wordt uw IP adres opgenomen, dit om misbruik tegen te gaan. Uw huidige IP adres is 54.81.209.0