De presentatiesHet onderwijs in Nederland is volop in discussie, van het didactische aanbod aan peuters en kleuters tot en met het studiehuis bij pubers.

Jonge kinderen worden strikt methodisch begeleid en moeten van alles vroeg leren, terwijl oudere kinderen worden losgelaten en het leerproces zelf moeten oppakken.

Voor de inrichting van het onderwijs lijken op dit moment niet de overdracht van kennis en cultuur bepalend te zijn, maar de mythes die door onderwijskundigen en beleidmakers zijn bedacht.

Lees verder & discussieer mee


En deze mythen komen tijdens dit congres voor het voetlicht:
 • De mythe dat leren onafhankelijk van biologie plaats vindt
 • De mythe van het (ab)normale kind
 • De mythe van het vroege leren
 • De mythe van de kennisveroudering
 • De mythe van de sterke benen
 • De mythe van het maakbare kind
 • Lees verder & discussieer mee

  Voor wie is dit congres?
  Dit congres is met name bedoeld voor onderwijskrachten werkzaam in het basisonderwijs. In die zin is dit congres een verder vervolg op het congres 'de kleuterschool moet terug' in 2005. Uiteraard richt het congres zich ook op docenten aan lerarenopleidingen, PABO's, onderwijsbesturen, ambtenaren en een ieder bij wie het onderwijs aan kinderen het hart sneller doet kloppen.

   
  Poll 88: Het normale kind bestaat niet meer
  Grote onzin
  Dat ligt aan onze waarneming
  Dat is zo
  Ik zou het niet weten
  Of iets anders...


  Voor de klas

  Congres en boek!
  Bij uw deelname inbegrepen is de latere toezending van het boek 'De mythe van het onderwijs'; u krijgt dat uiterlijk twee maanden na het congres in uw bus.

  ..en een extra cadeau
  Iedere deelnemer ontvangt een heel jaar gratis het tijdschrift Pedagogiek in Praktijk Magazine.
  Beginnend in december 2007, nummer 6, ontvangt u het blad tot en met nummer 5 in 2008. Dit gratis abonnement wordt niet automatisch verlengd, dus het is een zorgeloos cadeau.
  PIP, zoals het blad in de wandelgangen heet, kunt u ook op het web aantreffen; ga daarvoor naar de pipm.nl site